ขอเชิญบุคลากรสมัครเพื่อรับการทดสอบทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับต่างๆ
วันที่ประกาศ » 15 มกราคม 2561

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 31 มกราคม 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nmu.ac.th 

หรือ ต้องการสมัครคลิ๊ก

ไฟล์แนบ »