ขอให้งดเว้นการใช้ทางลงที่จอดรถ ใต้ตึกการุณยสภา ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 17-18 กพ.61
วันที่ประกาศ » 16 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดมีดังนี้

ขอให้งดเว้นการใช้ทางลงที่จอดรถ ใต้ตึกการุณยสภา ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 นี้

    เนื่องจากจะมีการทุบผนัง เพื่อทำหน้าต่างในห้องครัวเก่า ชั้น 1 ตามแบบก่อสร้าง

เพื่อป้องกันอันตรายจากเศษหินที่กระเด็นระหว่างทุบ จึงต้องของดใช้ ในระหว่างเวลา 8.00-17.00 น. โดยสามาถนำรถ เข้า-ออกได้ ก่อน 8.00 น.และ หลัง 17.00 น. ค่ะ (เฉพาะเสาร์-อาทิตย์นี้)

 

ไฟล์แนบ »