ขอเชิญชวนสมัครร่วมกิจกรรมเดิน วิ่งและปั่น เพื่อโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ครั้งที่ 2
วันที่ประกาศ » 19 กุมภาพันธ์ 2561

ด้วยโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดจัดกิจกรรมเดิน วิ่งและปั่น เพื่อโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 04.00 น. ถึงเวลา 13.00 น. ณ.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ »  20180219-134605.pdf