ประชาสัมพันธ์ การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารภูพานสาส์น
วันที่ประกาศ » 26 กุมภาพันธ์ 2561

ประชาสัมพันธ์ การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารภูพานสาส์น

สามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาได้ตามช่องทางอีเมล์ : phuphansarn@snru.ac.th

สามมารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4274-4014 , 08-1768-6816 หรือ

www.http://hms.snru.ac.th/

ไฟล์แนบ »  20180226-072208.pdf