ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ » 11 เมษายน 2561

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ »  20180411-155108.pdf