ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดหาผู้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร และผลไม้ภายในศูนย์อาหารของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
วันที่ประกาศ » 11 เมษายน 2561

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

        ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดหาผู้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร และผลไม้ภายในศูนย์อาหารของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ »  20180411-155218.pdf