เปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย (Nurses Aide Training Program) ประจำปีพุทธศักราช 2561
วันที่ประกาศ » 24 เมษายน 2561

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย (Nurses Aide Training Program) ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด

1.ประกาศ คลิ๊ก

2.ใบสมัคร คลิ๊ก

ไฟล์แนบ »