ประกาศ มหาวิทยาลัยขอเชิญนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดคำขวัญและวีดีทัศน์เกี่ยวกับการรณรงค์ "การต่อต้านทางการทุจริตเกี่ยวกับพันธกิจภายในมหาวิทยาลัย
วันที่ประกาศ » 15 มิถุนายน 2561

ประกาศ มหาวิทยาลัยขอเชิญนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดคำขวัญและวีดีทัศน์เกี่ยวกับการรณรงค์ "การต่อต้านทางการทุจริตเกี่ยวกับพันธกิจภายในมหาวิทยาลัย"

สามารถดาวน์โหลดราบละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ »  20180615-090529.pdf