ผู้กู้กยศ.ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รับใบเสร็จที่ชั้น 4 การเงิน
วันที่ประกาศ » 25 พฤษภาคม 2561

คลิ๊กเพื่อแสดงแบนเนอร์ 

นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกยศ. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สามารถติดต่อรับใบเสร็จการชำระเงินได้ที่ ฝ่ายการเงิน ชั้น 4 อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ไฟล์แนบ »  20181031-100119.jpg