ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่งานจ้างบริการบำรุงรักาาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวม 4 รายการ
วันที่ประกาศ » 04 มกราคม 2562

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวม 4 รายการ 

ไฟล์แนบ »  20190104-145242.pdf