ประกาศ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน พ.ศ.2562
วันที่ประกาศ » 01 มีนาคม 2562

ประกาศ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน พ.ศ.2562

ไฟล์แนบ »  20190301-151400.pdf