ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าแถลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหาร
วันที่ประกาศ » 01 พฤษภาคม 2562

ตาม ประกาศสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562

 

ประกาศ 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าแถลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหาร ตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ »  20190502-143342.pdf