รับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(การดูแลผู้สูงอายุ)หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 รุ่น 15 ประจำปีพุทธศักราช 2562(รวม)
วันที่ประกาศ » 08 มกราคม 2562

ประกาศ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (คลิ๊ก) 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

(การดูแลผู้สูงอายุ)หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 รุ่น 15 ประจำปีพุทธศักราช 2562

(ใหม่)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(คลิ๊ก)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย(คลิ๊ก)

ข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายฯ (คลิ๊ก)

 

ประกาศขยายเวลารับสมัครเป็นวันที่ 7 ม.ค. 62 - 8 มี.ค. 62 (คลิ๊ก)

ใบสมัคร (คลิ๊ก)

 

ไฟล์แนบ »