ผู้ที่สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกคน ให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายนนี้ ที่เว็บไซต์ https://cap.nmu.ac.th/registration/
วันที่ประกาศ » 22 พฤศจิกายน 2561

 

ผู้ที่สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกคน ให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายนนี้ ที่เว็บไซต์

https://cap.nmu.ac.th/registration/

ไฟล์แนบ »