ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาลประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. - 8 มิ.ย. 58
วันที่ประกาศ » 06 พฤษภาคม 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น

สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาลประจำปีการศึกษา 2558

เปิดรับตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. - 15 พ.ค. 58

คลิ๊ก ดาว์นโหลดเอกสารที่นี่

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เรื่อง ขยายเวลาสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น 

สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาลประจำปีการศึกษา 2558

เปิดรับตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. - 8 มิ.ย. 58

คลิ๊ก ดาว์นโหลดเอกสารการขยายเวลาที่นี่

ไฟล์แนบ »  20150224-140151.pdf