ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
วันที่ประกาศ » 17 ตุลาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครรอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (คลิ๊ก)
รายละเอียดหลักสูตรพยาบาล รอบที่ 1 (คลิ๊ก)

ผ่านระบบรับสมัครอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระหว่างวันที่ 2-8 ธ.ค 62
ที่เว็บไซต์ http://reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp 

คู่มือการใช้ระบบรับสมัครออนไลน์ (คลิ๊ก)

ไฟล์แนบ »