ประกาศ แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและแสดงความประสงค์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านเว็บไซต์
วันที่ประกาศ » 27 พฤศจิกายน 2562

ประกาศ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและแสดงความประสงค์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านเว็บไซต์ 

 

https://cap.nmu.ac.th/registration

 

ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2562

ไฟล์แนบ »