ขอเชิญชวนนักศึกษาพยาบาลที่สนใจจะพัฒนาศักยภาพและอยากเข้าอบรมโครงการสร้างทักษะเหล่านี้กับสถาบันใดๆ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ยินดีสนับสนุนในเรื่องทุนเพื่อเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆตามที่ตนเองสนใจ
วันที่ประกาศ » 26 พฤศจิกายน 2562

คลิกที่ไฟล์แนบเพื่อดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

ไฟล์แนบ »  20191128-111632.pdf