ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีิสิทธิ์ตรวจร่างกาย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
วันที่ประกาศ » 10 มกราคม 2563

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2563

ล็อกอินเข้าระบบเพื่อปริ้นท์ใบสมัคร
https://reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิเข้ารับการตรวจร่างกาย ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2563
คลิ๊ก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ตรวจร่างกาย ปีการศึกษา 63
กลุ่มผู้รับทุนจากสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และคณะแพทย์ศาสตร์วชริพยาบาล
คลิ๊ก

ไฟล์แนบ »