ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
วันที่ประกาศ » 26 ธันวาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2563

ล็อกอินเข้าระบบเพื่อปริ้นท์ใบสมัคร 
https://reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
คลิ๊ก

แบบฟอร์มคำร้องอุทธรณ์ 
คลิก
ส่งมาที่ e-mail : reg@nmu.ac.th ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. เท่านั้น

ไฟล์แนบ »