คลิปเสียงปาฐกถาพิเศษโดย นายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ 13 พฤศจิกายน 2562
วันที่ประกาศ » 27 มกราคม 2563

สามารถกดรับฟังหรือดาวน์โหลดคลิปเสียงดังกล่างได้ทาง คลิกดาวน์โหลด

ไฟล์แนบ »