เชิญชวนนักวิจัยมหาวิทยาลัยฯ ส่งโครงร่างวิจัย ในหัวข้อ"นวัตกรรมด้านศาสตร์เขตเมืองสามารถประยกต์/นำไปใช้ได้จริง"
วันที่ประกาศ » 27 มกราคม 2563

เชิญชวนนักวิจัยมหาวิทยาลัยฯ ส่งโครงร่างวิจัย

ในหัวข้อ"นวัตกรรมด้านศาสตร์เขตเมืองสามารถประยกต์/นำไปใช้ได้จริง"

โปสเตอร์

ไฟล์แนบ »  20200127-162628.jpg