ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
วันที่ประกาศ » 30 มกราคม 2563

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (30-1-63)

(คลิ๊ก)

ไฟล์แนบ »