ขอเชิญชวนชาวศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงทะเบียนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
วันที่ประกาศ » 04 มีนาคม 2563

ขอเชิญชวน ชาวศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงทะเบียนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ที่เว็บไซต์   https://alumni.nmu.ac.th

มีบริการด้านต่างๆ อาทิ

-การค้นหาเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือรุ่นอื่นๆ

-ข้อมูลใบประกาศนียบัตร

-การติดตามข่าวสาร

 และอื่นๆ

 ติดต่อสอบถาม นางสาวลดาวัลย์ บุญบรรจงเจริญ งานระเบียนและประมวลผล ฝ่ายบริการทางการศึกษา โทร 02-241-6500 ต่อ 8309

ไฟล์แนบ »  20200304-132128.jpg