คู่มือการป้องกันการติดเชื้อและแนวทางปฏิบัติเมื่อได้รับอุบัติเหตุจากเข็มหรือของมีคมขณะฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาพยาบาล
วันที่ประกาศ » 06 มีนาคม 2558

คู่มือการป้องกันการติดเชื้อและแนวทางปฏิบัติเมื่อได้รับอุบัติเหตุจากเข็มหรือของมีคมขณะฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาพยาบาลขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อขณะฝึกปฏิบัติงานบนคลินิกได้

ไฟล์แนบ »  20150306-103013.pdf