ส่งผลงานประกวดรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ครั้งที่ 8 และสมัครเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R)
วันที่ประกาศ » 19 มีนาคม 2558

โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทส ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครื่อข่าย R2R กำหนดจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 8 "R2R Transformation" ในระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี สามารถส่งผมลานเข้าร่วมประกวดได้ที่ www.r2rthailand.org ตั้งแต่วันที่ 1-3 เมษายน 2558 เท่านั้น และขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 8 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.r2rthailand.org

ไฟล์แนบ »  20150319-102444.pdf