การดำเนินงานของสถานสอนภาษาเอ.ยู.เอ.ปี 2557
วันที่ประกาศ » 07 เมษายน 2558

สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ ขอเรียนว่า ยินดีและพร้อมที่จะให้บริการเพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ วึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการก้าวเข้าสู่การรวมตัวของประชาคมอาเซียน โดยท่านอาจพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการของสถานสอนภาษาฯซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายแตประการใด

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.auathailand.org

หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-6576411-7

ไฟล์แนบ »  20150407-094911.pdf