ประเมินผลการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556 ภาคการศึกษาปลาย
วันที่ประกาศ » 06 พฤษภาคม 2557

ประเมินผลการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556 ภาคการศึกษาปลาย
ปี 1-4
ประเมินทุกรายวิชาด้วยระบบ MIS ใหม่
ถ้าไม่สามารถประเมินได้ให้ติดต่อที่ชั้น3 ห้อง 311

http://mis.kcn.ac.th/index.php/students/login/home

ไฟล์แนบ »