ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Download เอกสารตรวจร่างกายระบบ Admission ตรง (เพิ่มเติม)เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
วันที่ประกาศ » 29 เมษายน 2558

วันที่ประกาศ 29-04-2015

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

ระบบ Admission ตรง (เพิ่มเติม) คลิ๊กที่นี่

หรือเข้ามาที่  http://www.kcn.ac.th/kcn/web/web_show_content.php?page=slideshow&id=8

 

 

_______________________________________________________________

 

วันที่ประกาศ 23-04-2015

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (โควตา) คลิ๊กที่นี่

 

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (ทั่วไป)คลิ๊กที่นี่

 

Downloadเอกสารตรวจร่างกายระบบ Admission ตรง (เพิ่มเติม)

เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 

ไฟล์แนบ »