ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่ตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีทั่วไป
วันที่ประกาศ » 19 พฤษภาคม 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีทั่วไป

1.ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม 2558 (เวลา 09.00 น.- 15.30 น.)

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานคณบดี ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลขที่ 131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

โทร.0 2241 6500 ต่อ 8414

ไฟล์แนบ »  20150519-154357.pdf