คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลเกื้อการุณย์ (วชิระ) มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ครบรอบ 61 ปี และร่วมประชุมวิชาการ วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลวา 06.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
วันที่ประกาศ » 19 พฤษภาคม 2558

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลเกื้อการุณย์ (วชิระ)

มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ครบรอบ 61 ปี

และร่วมประชุมวิชาการ วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 06.30 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารการุณยสภา

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช NEW!

http://110.170.43.40/oldstudent/20150429.pdf

ไฟล์แนบ »  20150519-160120.pdf