เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การทำโครงการวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ"
วันที่ประกาศ » 02 มิถุนายน 2558

เชิญชวนส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การทำโครงการวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ"

หากสนใจสามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ http://ird.stou.ac.th

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกาญจนา  ยี่รงค์

หมายเลขโทรศัพท์ 087 685 5228

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การทำแบบสอบถามออนไลน์ (e-Questionnaire) รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 

(ภาคปฏิบัติ) http://www.kcn.ac.th/kcn/web/file/news/20150602_1

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การทำโครงการวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ

(ฝึกปฏิบัติ) http://www.kcn.ac.th/kcn/web/file/news/20150602_2

ไฟล์แนบ »  20150602-140242.pdf