คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกฯ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โดยขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
วันที่ประกาศ » 15 มิถุนายน 2558

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกฯ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีทั่วไป

 - ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

 - ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

โดยขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

ไฟล์แนบ »  20150615-130320.pdf