เชิญชวนส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ประกาศ » 19 มิถุนายน 2558

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวืจัย นิสิต และนักศึกษา ส่งบทความผลงานวิจัยเพื่ลงตีพิมพ์ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยและยกระดับมาตรฐานทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่http://202.29.13.46/journal

ไฟล์แนบ »  20150619-153717.pdf