ประกาศร่าง TOR รับฟังคำวิจารย์ ประกวดราคา ซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตขั้นสูงและส่วนประกอบต่างๆ 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ » 25 มิถุนายน 2558

งบประมาณโครงการ 4,100,000 (สี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) วันที่ประกาศ 25 มิถุนายน พ.ศ.2558 วันสิ้นสุด 30 มิถุนายน พ.ศ.2558

ไฟล์แนบ »  20150625-154302.pdf