คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านการเงิน และการลงทุน ในหัวข้อ "มือใหม่หัดลงทุน สู่ความมั่นคงทางการเงิน" ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 123 ตึกสูติกรรมชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
วันที่ประกาศ » 29 มิถุนายน 2558

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านการเงิน และการลงทุน ในหัวข้อ "มือใหม่หัดลงทุน สู่ความมั่นคงทางการเงิน"ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ทุกท่านทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 123 ตึกสูติกรรมชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ไฟล์แนบ »  20150629-151040.pdf