ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 2 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏบัติงาน 1 อัตรา
วันที่ประกาศ » 07 สิงหาคม 2558

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 2 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏบัติงาน 1 อัตรา

ไฟล์แนบ »  20150807-103735.pdf