ประกาศ ประกวดราคาประมูลซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2559 ( ไม่รวมค่าข้าวสาร และน้ำมันเชื้อเพลิง) รวม 5 ประเภท จำนวน 418 รายการ
วันที่ประกาศ » 13 สิงหาคม 2558

ประกาศ ประกวดราคาประมูลซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2559 ( ไม่รวมค่าข้าวสาร และน้ำมันเชื้อเพลิง) รวม 5 ประเภท จำนวน 418 รายการ 

ไฟล์แนบ »  20150813-131710.pdf