วีดิทัศน์ เรื่อง " R2R สร้างสรรค์ สู่การเปลี่ยนแปลง " เพื่อเผยแพร่แนวคิด และประสบการณ์การทำงานวิจัย R2R ในบริบทต่างๆ สามารถรับชม
วันที่ประกาศ » 13 สิงหาคม 2558

วีดิทัศน์ เรื่อง " R2R สร้างสรรค์ สู่การเปลี่ยนแปลง " เพื่อเผยแพร่แนวคิด และประสบการณ์การทำงานวิจัย R2R ในบริบทต่างๆ สามารถรับชมได้ที่http://192.168.120.209/internetkcn/bmu/bum2014_17.html

เอกสารแนบ

ไฟล์แนบ »