ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีทั่วไป สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จำนวน 9 อัตรา สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 สิงหาคม 2558
วันที่ประกาศ » 14 สิงหาคม 2558

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีทั่วไป สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จำนวน 9 อัตรา สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานคณบดี ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โทร.0 2241 6500 ต่อ 8414 ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ไฟล์แนบ »  20150814-143058.pdf