คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ 9 มหาวิทยาลัยในต่างประเทศจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Optimizing Healthcare Quality: Teamwork in Education,Research and Practice ระหว่างวันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประกาศ » 09 กันยายน 2558

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ 9 มหาวิทยาลัยในต่างประเทศจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Optimizing Healthcare Quality: Teamwork in Education,Research and Practice  ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

       โดยสามารถส่งบทคัดย่อแบบ online เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 ธันวาคม 2558 ผู้สนใจส่งบทคัดย่อหรือสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Website:www.teamworkconf2016.com 

ไฟล์แนบ »  20150909-140013.pdf