เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารการประมูลงานก่อสร้างห้องอาบน้ำ และอาคารกีฬาในร่ม
วันที่ประกาศ » 15 กันยายน 2558

เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารการประมูลงานก่อสร้างห้องอาบน้ำ และอาคารกีฬาในร่ม

วงเงิน 4,968,000 บาทถ้วน กำหนดส่งมอบงาน 120 วัน กำหนดเผยแพร่ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กันยายน 2558 ผู้สนใจสามารถเสนอแนะวิจารณ์ ได้ที่ email : kc_college@hotmail.com

ประกาศจ้าง

แบบฟอร์มราคากลาง

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) 

ไฟล์แนบ »  20150915-154306.pdf