วิทยาลัยสันติพล ขอมอบวารสารวิชาการวิทยาลัยสันติพล และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันติพล
วันที่ประกาศ » 16 กันยายน 2558

วิทยาลัยสันติพล ขอมอบวารสารวิชาการวิทยาลัยสันติพลปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2558  และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันติพล ได้ที่สำนักวิจัยวิทยาลัยสันติพล

โดยส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email:slamtum@stu.ac.th

สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆได้ที่  http://scaj.stu.ac.th/download

ไฟล์แนบ »  20150916-132952.pdf