ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีทั่วไปสักัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 09.00 - 05.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
วันที่ประกาศ » 21 กันยายน 2558

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีทั่วไปสักัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานคณบดี ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินธราทิราช เลขที่ 131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร.0 2241 6500 ต่อ 8414 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 24 กันยายน 2558  เวลา 09.00 - 05.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ไฟล์แนบ »  20150921-104444.pdf