ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เลขที่ 5/2558 วันที่ 21 กันยายน 2558 เรื่องประมูลจ้างเหมาก่อสร้างห้องอาบน้ำ และอาคารกีฬาในร่ม คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ วงเงิน 4,968,000 บาท กำหนดส่งมอบงาน 120 วัน กำหนดขายแบบในราคาชุดละ 4,500 บาท ผู้สนใจสามารถซื้อแบบและสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี ชั้น 4 อาคารการุณยสภา ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 08.00 - 16.00 น. กำหนดดูสถานที่ วันที่ 28 กันยายน 2558 กำหนดยื่นซองเสนอราคา วันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น. และประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นในวันเดียวกัน หากสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0 2241 6500 ต่อ 8411
วันที่ประกาศ » 21 กันยายน 2558

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เลขที่ 5/2558 วันที่ 21 กันยายน 2558 เรื่องประมูลจ้างเหมาก่อสร้างห้องอาบน้ำ และอาคารกีฬาในร่ม คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ วงเงิน 4,968,000 บาท กำหนดส่งมอบงาน 120 วัน กำหนดขายแบบในราคาชุดละ 4,500 บาท ผู้สนใจสามารถซื้อแบบและสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี ชั้น 4 อาคารการุณยสภา ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 08.00 - 16.00 น. กำหนดดูสถานที่ วันที่ 28 กันยายน 2558 กำหนดยื่นซองเสนอราคา วันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น. และประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นในวันเดียวกัน หากสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0 2241 6500 ต่อ 8411

ประกาศจ้าง

ร่างขอบเขตของงาน(TOR)

ไฟล์แนบ »